Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://www.panelex.pl/, zwanego dalej „Sklepem”.

Właścicielem Sklepu jest firma „Krak Poll Panelex Michał Grzybowski” z siedzibą w Krakowie, ul. Zawiła 53, 30-390 Kraków o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9442040432, numerze REGON: 356583313, zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem {{Wpisać}} zwana w dalszej części regulaminu „Sprzedawcą”.

Sprzedawca za pomocą Sklepu zawiera z „Kupującym” – będącym osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną posiadającą zdolność prawną – umowę sprzedaży „Towarów” prezentowanych za jego pośrednictwem. Sprzedaż dokonywana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zawarcie umowy

W celu zawarcia Umowy sprzedaży Kupujący za pośrednictwem strony internetowej https://www.panelex.pl/, powinien dokonać wyboru danego towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty dostępne na stronie. Kupujący powinien również zaakceptować treść regulaminu.

Wysłanie zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:

Chrome w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

Firefox w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

Opera w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

Wszystkie produkty znajdujące się na stronie Sklepu są fabrycznie nowe.

Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu zamówienia wyśle, na podany przez Kupującego adres poczty e-mail, elektroniczne potwierdzenie wraz ze wszystkimi istotnymi elementami zamówienia oraz niezbędnym informacjami.

3. Wykonanie umowy

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony przez Kupującego towar za pomocą operatora pocztowego. Standardowy czas realizacji zamówienia to 2-14 dni roboczych. Kupujący może również odebrać Towar osobiście lecz ceny sklepowe są wyższe niż ceny internetowe.

Koszt wysyłki paleta do 800KG do 1,4MB długości –  129 zł

Koszt wysyłki paleta pow. 800KG lub pow. 1,4MB długości –  199 zł

Przy kwocie zakupu powyzej 9500 zł koszt wysyłki pokrywa sprzedawca

Wszystkie zamówienia będą realizowanie po wcześniejszej wpłacie łącznej wartości zamówienia na konto bankowe:

46 1140 2017 0000 4702 0891 6399

Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar w następujący sposób:

przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy przed dostarczeniem towaru. Przy tym rodzaju zapłaty Sprzedawca zobowiązuję się, że po wpłynięciu należności na właściwe konto bankowe towar zostaje wysłany do Kupującego wraz z fakturą VAT lub paragonem potwierdzającym dokonanie transakcji,

zapłatą przy odbiorze. Przy tym rodzaju zapłaty Kupujący płaci za zamówiony towar bezpośrednio do rąk w siedzibie Sprzedawcy.

Używamy plików cookies więcej informacji w polityce prywatności Zgadzam się